بایگانی ماهیانه: آگوست 2015

:)

دوباره نوشتن مثل یک چیز هیجان انگیز برایم شده است. نمی دانم از کجا شروع کنم. نمی دانم کلمات را چطور به دنبال هم ردیف کنم. مدتها از نوشتن فاصله گرفته بودم و حالا دوباره می خواهم شروع کنم. این مقدمه چینی برای این بود که بگویم زندگی جدید این وبلاگ دوباره آغاز شد.